Merknader i Google Analytics

Merknader (eller annoteringer som det kalles i Google Analytics) er en gammel, men også ofte glemt funksjon for informasjonsdeling i Google Analytics.

Jobber du et sted hvor flere brukere benytter de samme profilene til sine analyser og rapporter, så er merknadsfunksjonen noe å merke seg.

Merknadsfunksjonen lar deg knytte enkle små meldinger (merknader/annoteringer) opp mot konkrete datoer. Typiske ting å notere seg der er:

  • Kampanjestart /-slutt
  • Annonsestart /-slutt
  • Endringer som er gjort i kampanjer
  • Endringer som er gjort i datagrunnlaget
  • Endringer som kan påvirke datakvaliteten
  • Offline-aktiviteter (Avis/TV/Radio)
  • Redaksjonell omtale, f.eks. innslag på nyhetene
Se bildet under for å se konkrete eksempler fra en av mine profiler:

Merknadsfunksjonen kan således fungere som en rapporteringsmetode blant alle som jobber med den samme profilen, uten at dere må notere, ringes eller sitte sammen i samme kontorfellesskap.
Merknadene kan også gjøres private og dermed bli din egen personlige notatblokk. Personlig så har jeg andre, bedre, systemer til det. Så etter min mening er det først og fremst med tanke på informasjonsdeling at jeg mener denne funksjonen er spesielt nyttig.
This entry was posted in Google Analytics, Rapportering and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.