Hva er dine forretningsmål?

En grunnleggende faktor for å kunne måle om noe er suksess eller fiasko, er at du vet hva du vil oppnå. Paradoksalt nok så er også dette den største og vanligste utfordringen jeg møter hos mine kunder. Ofte så vet de egentlig ikke hva de vil oppnå.

En ting er at man ikke har satt opp mål i Google Analytics eller at man ikke har satt verdi på konverteringene sine (fordi ulike mål ha ulik viktighetsgrad). Alt det kan ordnes ganske fort, men hvis du ikke vet hva du vil oppnå så blir det straks litt verre.

Ikke alle har mål om å selge eller tjene penger for den sakens skyld, men alle har en grunn for å eksistere. Noen vil informere, andre vil omvenne og noen vil automatisere (f.eks. saksbehandlingen). Se en god artikkel om ulike forretningsmodeller på websuksess.no .

Det er imidlertid påfallende ofte at disse tingene ikke er konkretisert. Og her ligger poenget. Alle har en ide om hva de vil. Alle har i det minste en vag formening om hva som er målet. Svært få klarer imidlertid å konkretisere eller sette mål for hva de vil oppnå.

Før du ser på tallene, før du gjør aktiviteter og før du kjøper annonser, så må du vite hva du vil oppnå. Du må vite hva som er suksess for deg eller din organisasjon. FØR.

Noen sier de vil selge mer. Hva er mer? Hvor mye er mer? Og hvilke ting er det de vil selge? (eksempler fra salg er alltid så “rene” former for konverteringer at de egner seg godt for å være eksempler, men de samme prinsippene gjelder for alle typer konverteringer)

Er det bra om du selger 1 – en – enhet? Er det bra om du selger 10 stk ?

Hvis du kvantifiserer målene dine FØR du iverksetter aktivitetene så vil du få ærlige svar tilbake i etterkant. Ærlige svar gir også grobunn for å stille spørsmål om hvorfor. Det er igjen forutsetningen for å oppnå læring. Hva var det som virket? Hvordan kan jeg bruke dette til å lykkes dobbelt så mye neste gang?

Det som vanligvis skjer er imidlertid at målene ikke kvantifiseres i forkant. Det som skjer er at vi setter de i etterkant, når vi vet hva resultatene ble. Men hva skjer da? Jo, vi finner alltid grunner til at resultatet vi oppnådde var bra eller i det minste godt nok. På den måten lykkes vi hver eneste gang. Fordi det ikke finnes noe annet alternativ enn å lykkes…

Når vi ikke har satt målene på forhånd her vi jo heller ikke fått noe kriterie for å skille hva som er dårlig fra hva som er bra, så mulighetene for læring blir små. Slik faller vi inn i en ond sirkel hvor vi får stor selvtillit, men liten eller ingen læring.

Mitt viktigste tips til alle blir derfor å finne ut hva som er dine eller din organisasjons mål, og konkretisere dem.

Lykke til !!

 

This entry was posted in Hvordan Webanalyse?, Hvorfor Webanalyse?, Kampanjeanalyse, KPIer, ROI, Webanalyse, Webstatistikk and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.